Asigurarea calitatii

Controlul  tehnic  este  asigurat  de  un  specialist  cu  atestatare MLPAT, cu  care  societatea  noastra  are  contract  de  colaborare.
Contract cu laborator de incercari atestat MLPAT
Controlul tehnic al calitatii este asigurat de personal autorizat, angajat permanent
Personalul de excutie este calificat confom normelor tehnice specifice fiecarei lucrari
Compania are experienta de lucru contracte de tip FIDIC, cu toate anexele si raportarile in limba engleza catre beneficiar
Urmarire permanenta, in site, a respectarii planului de securitate si sanatate in munca si protectia mediului
Societatea dispune de sistem de managementul calitatii cf. ISO 9001
Toate resursele materiale calitatea lor este atestate de certificate de calitate si declaratii de conformitate

 

Asigurare resurse umane

Asigurare tehnica
Societatea  are  in  dotare  echipamente  tehnologice  si  utilaje  de  lucru  necesare  procesului  de  productie (transport auto, betoniere, vibratoare, compactoare, cofraje, schela metalica, platforme autoridicatoare, scule de mica mecanizare, etc.),  dispunind de asemenea de o baza de productie proprie pentru fasonare otel beton, confectionare panouri de cofraj si confectii metalice.
Societatea, impreuna cu colaboratorii dispune , momentan, 250 angajati.